ClixysClixys

Disclaimer Clixys.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die ABB b.v. en Draka Kabel B.V. aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB b.v. en Draka Kabel B.V.

ABB b.v. en Draka Kabel B.V. geven geen enkele garantie over de juistheid, volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze website.

ABB b.v. en Draka Kabel B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.clixys.nl.

Alle rechten, met betrekking tot de merknaam Clixys® en het Clixys®-logo berusten bij ABB b.v. en Draka Kabel B.V.

De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.Clixman the game